• Autentificare
 Căutare      
Proiecte
 
Informare privind proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea baleno-climaterică Ocna Sibiului” Informare privind proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea baleno-climaterică Ocna Sibiului” Minimize
                                     
Informare privind proiectul  ”Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică Ocna Sibiului”
Linia de finanţare: Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiții 7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.
 
Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă în regiunea Centru, prin majorarea numărului mediu de salariaţi în staţiunea balneoclimaterică Ocna Sibiului din judeţul Sibiu.
Prin investiţiile propuse in prezentul proiect se intenţionează stabilizarea populaţiei ocupantă în oraşul Ocna. Totodată, raportându-ne la potenţialul turistic şi la oportunităţile pe care le va oferi staţiunea după modernizare, intenţionăm ca aceasta să devină o atracţie pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă, cu precădere în sezonul estival, când unităţile de cazare şi agrement funcţionează la potenţial maxim.
Obiectivele specifice ale proiectului:
   Obiectiv specific 1:
-          Crearea premiselor necesare atragerii de investitori în cadrul stațiunii prin modernizarea infrastructurii rutiere în lungime de 3106 ml si realizarea unei parcari în suprafață de 5560 mp. Prin acest obiectiv se intenționează crearea unei infrastructuri adecvate în cadrul stațiunii în vederea atragerii a cât mai mulți investitori si totodată pentru a crea cadrul necesar valorificarii potențialului turistic din zona.
Astfel, pentru atingerea acestui obiectiv se vor realiza urmatoarele investiții:
·          Modernizare str. Lacului,
·          Modernizare str. Saraturii,
·          Modernizare str. Trecatoarei,
·          Modernizare str. Podului,
·          Modernizare str. Alamorului
·          Reabilitare DJ 106B (Salinelor, M. Eminescu, Mândrii, str. De Jos)
·          Extindere parcare la intrarea în stațiune
  Obiectiv specific 2:
-          Cresterea atractivitații turistice a stațiunii balneo-climaterice prin realizarea de amenajari specifice activitaților de agrement pe o suprafață de 38.707 mp. Prin acest obiectiv specific se urmareste realizarea de lucrari specifice pentru îmbunatățirea infrastructurii de agrement. Aceste investiții vizeaza punerea în valoare a obiectivelor naturale ale stațiunii si cresterea gradului de utilizare a potențialului terapeutic.
Astfel, prin prezentul proiect se va reabilita infrastructura de agrement de utilitate publica care cuprinde:
Ø Amenajare zona de agrement si sport pentru sanatate
Ø Amenajare parc „Statuia Minerului”
Ø Amenajare peisagistica “Lacul Pânzelor”
Ø Amenajare peisagistica “Lacul fara fund”
Ø Amenajare peisagistica “Lacul Verde” (Popular)
Ø Amenajare teren joaca – zona ANL
 
Autoritatea contractantă şi de management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE)
Organismul intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Beneficiari: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Ocna Sibiului, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, în calitate de partener
Valoarea totală a proiectului este de 19.613.388,30 lei, inclusiv TVA, din care:
-          valoarea cheltuielilor eligibile – 16.671.380,05 lei
 
Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Ocna Sibiului, în calitate de lider și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu, în calitate de partener trebuie să asigure o contribuţie proprie totală de 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului și anume suma de 392.267,77 lei.
 

Perioada de implementare a proiectului este de 78 de luni.

     

„Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea baleno-climaterică Ocna Sibiului” „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea baleno-climaterică Ocna Sibiului” Minimize

 

Primăria Ocna Sibiului în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu lansează în consultare publică proiectul „Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea baleno-climaterică Ocna Sibiului”

 

          Primăria Orașului Ocna Sibiului în parteneriat cu Consiliul Județean Sibiu intenționează să depună proiectul ”Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea baleno-climaterică Ocna Sibiului”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritate de investiții 7.1: Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

Proiectul vizează crearea și modernizarea infrastructurii de agrement, rutieră și utilitară, astfel:

Infrastructură de agrement de utilitate publică:

-       Amenajare bază sportivă lângă Aleea Gării (teren fotbal, 2 terenuri tenis, teren minifotbal)

-       Amenajare parc „Statuia minerului”

-       Amenajare peisagistică zona „Lacul Pânzelor”

-       Amenajare peisagistică zona „Lacul fără fund”

-       Amenajare teren joacă zona ANL

Infrastructură rutieră și utilitară:

-       Modernizare str. Lacului

-       Modernizare str. Sărăturii

-       Modernizare str. Trecătoarei

-       Modernizare str. Podului

-       Modernizare str. Alămorului

-       Extindere parcare la intrarea în stațiune

-       Introducere canalizare str. Minei și Salinei

În urma procedurii de consultare publică va fi demarată procedura de achiziţie servicii întocmire studiu de fezabilitate.

Valoarea investiţiei va fi de maxim 5.000.000 euro, din care 2% reprezintă cofinanțarea partenerilor iar restul de 98% reprezentând finanțare nerambursabilă.

Realizarea acestei investiţii în infrastructura de turism are ca scop dezvoltarea economică a zonei, care dispune de un potenţial turistic valoros, în vederea creşterii numărului mediu de salariaţi în staţiunea turistică balneo-climaterică Ocna Sibiului.

Pentru informații suplimentare, sugestii și propuneri în vederea îmbunătățirii prezentului proiect, persoane de contact: Oana Popa sau Andreea Fărcaşiu, Direcția Strategii si Proiecte, Consiliul Județean Sibiu, Tel: 0269/217733, int. 131, Fax: 0269/218159, email: oana.popa@cjsibiu.ro , andreea.farcasiu@cjsibiu.ro

     

Documente PUG Documente PUG Minimize
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
PUG Ocna Sibiului - SED - Ocna SibiuluiPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20114,11 MBDownload
PUG Ocna Sibiului - SED - ToparceaPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20112,40 MBDownload
Raport de mediu Ocna SibiuluiPrimaria Ocna Sibiului 25.04.2014UnknownDownload
PUG Ocna Sibiului - PD - ToparceaPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20112,44 MBDownload
Chestonar PUG Primaria Ocna Sibiului 20.12.201176,00 KBDownload
PUG Ocna Sibiului - ITPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20115,43 MBDownload
PUG Ocna Sibiului - PD - Ocna SibiuluiPrimaria Ocna Sibiului 20.12.20114,12 MBDownload
     

“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov” “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov” Minimize
Proiectul presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi în sistemul de colectare a apelor uzate. Va fi implementat pentru aglomerările Sibiu-­Şelimbăr, Cisnădie, Răşinari, Mohu, Avrig, Mârşa, Ocna Sibiului şi Făgăraş, de către Operatorul Regional "S.C. Apă - Canal S.A Sibiu.".
Obiectivul proiectului este reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările mai sus menţionate, în scopul conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Proiectul constă în principal în măsuri de reabilitare a surselor de apă, extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune şi a staţiilor de tratare a apei, extinderea şi reabilitarea reţelei de distribuţie şi a rezervoarelor de apă, construcţia şi reabilitarea staţiilor de pompare, construcţia staţiilor de clorinare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare, inclusiv construcţia staţiilor de pompare, construcţia şi reabilitarea staţiilor de epurare. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 246.500 locuitori.
 
Mai multe informatii :
Link spre pagina de internet: