• Autentificare
 Căutare      
Primărie / Compartimente,Servicii Publice / Serviciul voluntar pt situatii de urgenta
 
Documente SVSU Documente SVSU Minimize
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Registru istoricPrimaria Ocna Sibiului 05.03.201458,50 KBDownload
Organigrama SVSU Ocna SibiuluiPrimaria Ocna SibiuluiOrganigrama SVSU Ocna Sibiului05.03.201457,50 KBDownload
Fisa SVSU Ocna SibiuluiPrimaria Ocna Sibiului 05.03.2014206,50 KBDownload
Interventii Primaria Ocna Sibiului 05.03.201423,00 KBDownload
Planificare exercitii Primaria Ocna Sibiului 05.03.201429,00 KBDownload
Planificare controalePrimaria Ocna Sibiului 05.03.201456,00 KBDownload
Anunt importantPrimaria Ocna Sibiului 05.03.201426,50 KBDownload
Plan aparare la inundatiiPrimaria Ocna Sibiului 05.03.20147,73 MBDownload
     

Prezentare SVSU Ocna Sibiului Prezentare SVSU Ocna Sibiului Minimize

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

AL ORAŞULUI OCNA SIBIULUI (S.V.S.U.)

 

 

I. Prezentare

 

(1)Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este constituit în oraşul Ocna Sibiului prin HCL nr. 74 din 30.11.2005, şi funcţionează în subordinea consiliului local făcând parte din structura organizatorică a acestuia.

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă îşi îndeplineşte atribuţiile legale şi prestează servicii într-un sector de competenţă stabilit cu acordul Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

 (2) Sectorul de competenţă cuprinde obligatoriu teritoriul localităţii

 

 

II. Atribuţii generale ale S.V.S.U :

 

a) Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;

b) Verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;

c) Asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă;

d) Execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare si transport de apă, iluminat, protecţie a bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate şi alte măsuri de protecţie a cetăţenilor în caz de situaţii de urgenţă;

e) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă participă la intervenţii nu numai pe raza administrativ-teritoarială ci şi în sectorul de competenţă stabilit de către I.S.U.J. Sibiu. În localităţile din sectorul de competenţă costul intervenţiilor este suportat de către consiliile locale ale acestor localităţi şi se calculează conform devizului de lucrări efectuate , în funcţie de numărul de kilometri parcurşi , numărul orelor de funcţionare cu utilajul din dotare şi numărul persoanelor participante din cadrul serviciului voluntar.

f) Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă poate presta contra cost servicii către populaţie precum : transport apă, evacuare apă din subsoluri, fântâni conform devizului de lucrări efectuate.